Príspevok na stravovanie pre dôchodcov

Posted by redaktor on máj 5, 2012 in SENIORI |

Od 1.mája 2012 naša obec poskytuje občanovi – poberateľovi dôchodkovej dávky príspevok na stravovanie. Podmienkou je trvalý pobyt na území obce.

Príspevok sa poskytuje na zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním obeda.

Dôchodca si môže uplatniť príspevok na stravovanie u dodávateľa stravy, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu o poskytovaní stravy. Na poskytnutie príspevku je potrebné vypísať tlačivo, ktoré predloží na obci. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie je určená jednotne v sume 1 € za jednu obedovú jednotku. Jedlo sa pripravuje vždy podľa jedálneho lístka, ktorý dostane v predstihu každý stravník. Dovoz stravy sa zabezpečuje na základe zmluvy s obcou priamo do domácnosti v obedároch na výmenu len v pracovných dňoch. Výška stravnej jednotky je zmluvne stanovená dodávateľom a v tejto cene sú zahrnuté aj náklady spojené s rozvozom jedla do domácnosti.

Príspevok sa neposkytuje pracujúcim poberateľom dôchodkovej dávky.

žiadosť o príspevok je súčasťou VZN 2/2012

http://www.chorvatskygrob.sk/

data/MediaLibrary/1/1900/Schvalene%20VZN%20o%20social%20sluzbach%20a%20vypomoci.pdf

Copyright © 2011-2024 Denné centrum All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.